საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაციაუკან
იურიდიული კომიტეტი

იურიდიული კომიტეტი

 

საბანკო ასოციაციის ფარგლებში მოქმედი იურიდიული კომიტეტის მიზანია საქართველოში საბანკო სექტორის ინტერესების მუდმივი დაცვა, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო  საბანკო სექტორის უწყვეტი განვითარებიდან გამომდინარე, სამართლებრივი ინფრასტრუქტურის მუდმივ გაუმჯობესებაზე ზრუნვა.
ბაზარზე მუდმივად მზარდი მოთხოვნების შესაბამისად, საბანკო სექტორის მიზნების მისაღწევად, იურიდიული კომიტეტი ახორციელებს სამართლებრივ პრინციპებთან  სრულ შესაბამისობაში იურიდიულ დახმარებას, რითაც ხელს უწყობს ქვეყნაში საერთო ეკონომიკური ზრდის პროცესს.
იურიდიულ კომიტეტს ევალება ადგილობრივი ინსტიტუციების ინიცირებით შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა, სადაც პრაქტიკულ დონეზე ეხმარება კანონმდებლებს შესაბამისი სამართლებრივი აქტების შემუშავებასა და გამართვაში.
იურიდიული კომიტეტი მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან, ბანკების მხრიდან მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების სწრაფი და ზუსტი შესრულების მიზნით.

იურიდიული დახმარების აღმოჩენა, ეთიკა ბიზნესის წარმართვისას, ადგილობრივ ინსტიტუციებთან საპარტნიორო ურთიერთობა, სამართლებრივი ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოება და კონსტრუქციული გარემო წარმოადგენენ იმ ბაზისს, რომლის მეშვეობითაც  იურიდიული კომიტეტი წარმართავს საქმიანობას საბანკო სექტორის პასუხისმგებლიანი ზრდის მიმართულებით.
იურიდიულ კომიტეტს ხელმძღვანელობს ს/ს „თიბისი ბანკის“  იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონო თემურ ჯაფარიძე.
 

იურიდიული კომიტეტის წევრები არიან წევრი ბანკების იურიდიული დეპარტამენტების წარმომადგენლები:

ეკა ეგუტია - სს თიბისი ბანკი                                         

თემურ ჯაფარიძე  - სს თიბისი ბანკი                         

ნინო სუქნიძე - სს საქართველოს ბანკი            

თემურ ბიგვავა - სს საქართველოს ბანკი            

დავით ქავთარაძე - სს ლიბერთი ბანკი                      

ბესარიონ ბოლოთაშვილი - სს ბაზის ბანკი                           

ვახტანგ მაჭავარიანი - სს ვითიბი ბანკი                        

ნიკოლოზ გულუა - სს ბანკი ქართუ

ნატო დარახველიძე - სს პროკრედიტ ბანკი   

ლადო იმნაიშვილი - სს პროკრედიტ ბანკი  

 გიორგი ღიბრაძე - სს სილქ როუდ ბანკი   

გიორგი ბარათაშვილი - სს ტერა ბანკი

ირაკლი წულუკიძე - სს ხალიკ ბანკი საქართველო

გიორგი წიკლაური - სს პაშა ბანკი საქართველო

დავით არანდია - სს პაშა ბანკი საქართველო