2022 წლის მაისის შეჯამება
2022 წლის მაისის შეჯამება
2022 წლის მაისის შეჯამებაუკან
2022 წლის მაისის შეჯამება

2022 წლის მაისის თვის შეჯამება

აქტივები

2022 წლის მაისში, აპრილთან შედარებით, ჯამური აქტივების მცირედი კლება დაფიქსირდა. სისტემა წლის ბოლოსთან შედარებით 3.36%-ით გაიზარდა (62.60 მლრდ ლარი). წელს აქტივების ზრდას შესაძლებელია გარე ფაქტორებმაც შეუწყოს ხელი, კერძოდ ა) აქტივების ზრდა მოსალოდნელია, თუ მიკრობანკების კანონის ფარგლებში რამოდენიმე მიკროსაფინანსო ორგაიზაცია მიკრო ბანკად გადაკეთდება და ბ) თუ შემოდგომის მიწურულს რამდენიმე ახალი ციფრული ბანკი მოახერხებს ლიცენზიის აღებას და საქმიანობის წამოწყებას.

ჯამში 2022 წლის მაისის მდგომარეობით საბანკო აქტივების ნამატმა 2 მლრდ ლარი შეადგინა.

 

მაისი

-22

აპრილი

-22

+/- წინა თვესთან

2021

+/- წლის ბოლოსთან

მაისი -21

+/-  თვე წინა წლის თვესთან

მთლიანი აქტივები

62,604,147,571

62,775,560,962

-0.27%

60,568,300,187

3.36%

57,090,856,285

9.66%

 

 

საკრედიტო პორტფელი

ლარში ნომინირებული ჯამური საკრედიტო პორტფელი წლის ბოლოსთან შედარებით მაისში კვლავ შემცირდა და ზრდის მინიმალურ მაჩვენებელზეა გაჩერებული (0.05%). სებ-ის ძალისხმევა საცალო დაკრედიტების სტანდარტში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით გარკვეულწლად საკრედიტო აქტივობის ზრდაზეც აისახება 

 

მაისი -22

აპრილი -22

+/- წინა თვესთან

2021

+/- წლის ბოლოსთან

მაისი -21

+/- თვე წინა წლის თვესთან

საკრედიტო პორტფელი

43,119,187,269

43,153,318,292

-0.08%

43,097,353,804

0.05%

39,549,717,713

9.03%

 

თუ საკრედიტო პორტფელს (ბანკთაშორისი კრედიტების გარეშე) აშშ დოლარებში ავსახავთ, წინა წლის ბოლოსთან შედარებით პორტფელის 4.90%-იან ზრდას ვიღებთ. თუმცა, უფრო მნიშვნელოვნად წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარება შეიძლება მივიჩნიოთ, რის შედეგადაც ლარში 9.04%-იან, ხოლო უცხოურ ვალუტაში 20.97%-იან ზრდას ვიღებთ. აღნიშნულს ხელს უწყობს კურსის ცვლილებაც ($1 - 2.9546 Gel (მაი, 22); $1- 3.0976 Gel (დეკ, 21).

საკრედიტო პორტფელი სეგმენტების მიხედვით

წლის დასაწყისიდან, ხუთი თვის შედეგებით, კორპორატიული სესხების პორტფელის შემცირებაა თვალშისაცემი. მაისის კლების გათვალისწინებით, ჯამური საკრედიტო პორტფელი (ბანკთაშორისი კრედიტების გარეშე) წლის ბოლოსთან შედარებით სრულიად უმნიშვნელოდ 0.06%-ით არის გაზრდილი.

 

მაი-22

აპრ -21

+/- წინა თვესთან

2021

+/- წლის ბ ოლოსთან

მაი -21

+/- თვე წინა წლის თვესთან

საკრედიტო პორტფელი

43,108,752,619

43,146,017,840

-0.09%

43,082,611,456

0.06%

39,536,494,439

9.04%

კორპორატიული სესხები

13,818,255,964

14,013,379,583

-1.39%

14,631,918,946

-5.56%

13,504,099,028

2.33%

SME სესხები

11,839,636,330

11,809,389,135

0.26%

11,500,948,566

2.94%

10,711,386,864

10.53%

საცალო სესხები

17,450,860,325

17,323,249,121

0.74%

16,949,743,944

2.96%

15,321,008,547

13.90%

 

წინა წლის ბოლოსთან შედარებით, მაისში საცალო საკრედიტო პორტფელი 0.58%-ით გაიზარდა. საცალო დაკრედიტების ცალკეულ პროდუქტებზე დაკვირვება საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებიც. საცალო პროდუქტებს შორის, ერთადერთ პროდუქტად, რომელიც ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პორტფელის ზრდაზე კვლავ სამომხმარებლო სესხები რჩება. მაისის შედეგებით, სამომხმარებლო სესხებზე ზრდის ტემპის შემცირება შეინიშნება. შემცირება, ასევე, წინა წლების ზრდის ძირითად მამოძრავებელ პროდუტს - იპოთეკურ სესხებსაც შეეხო. 

 

დეპოზიტები

2022 წლის მაისში მთლიანი დეპოზიტების მაჩვენებელი 60.54%-დან (აპრ, 22) - 58.99%-მდე (მაისი, 22) შემცირდა.

 

მაი-22

აპრ -21

+/- წინა თვესთან

2021

+/- წლის ბ ოლოსთან