2022 წლის აგვისტოს თვის შეჯამება
2022 წლის აგვისტოს თვის შეჯამება
2022 წლის აგვისტოს თვის შეჯამებაუკან
2022 წლის აგვისტოს თვის შეჯამება

2022 წლის აგვისტოს თვის შეჯამება

აქტივები

2022 წლის აგვისტოში, ივლისთან შედარებით , სისტემა (ლარში)  წლევანდელი წლისთვის არადამახასიათებლად მაღალი მაჩვენებლით გაიზარდა, სწორედ ამიტომ გასული წლის ბოლოსთან შედარებით პოზიტიური ტრენდი განმტკიცდა. აგვისტოში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი გაზარდა.

 

აგვისტო-22

ივლისი-22

+/- წინა თვესთან

2021

+/- წინა წლის ბოლოსთან

აგვისტო-21

+/- თვე წინა წლის თვესთან

მთლიანი აქტივები

67,961,451,880

63,702,398,574

6.69%

60,568,300,187

12.21%

57,485,685,791

18.22%

 

საკრედიტო პორტფელი

ლარში ნომინირებული ჯამური საკრედიტო პორტფელი ივლისის თვესთან შედარებით 2.68%-ით გაიზარდა, რამაც საკრედიტო პორტფელის წლიური ზრდა მინიმალურ 0.27% ნიშნულზე გაიყვანა.

 

აგვისტო-22

ივლისი-22

 

+/- წინა თვესთან

2021

+/- წლის ბოლოსთან

აგვისტო-21

+/- თვე წინა წლის თვესთან

საკრედიტო პორტფელი

43,213,336,163

42,083,737,582

2.68%

43,097,353,804

0.27%

40,078,416,253

7.82%

თუ საკრედიტო პორტფელს აშშ დოლარში ავსახავთ, მაშინ ბანკთაშორისი კრედიტების გარეშე, წინა წლის ბოლოსთან შედარებით 6.95%-იან ზრდას ვიღებთ. რასაც კურსის ცვლილებაც უწყობს ხელს (აგვისტო, 2022 – 1 აშშ დოლარი = 2.9045 ლარი; დეკ, 2021 – 1 აშშ დოლარი = 3.0976 ლარი).

 

 

საკრედიტო პორტფელი სეგმენტების მიხედვით

აგვისტოში ყველა სეგმენტის საკრედიტო პორტფელი გაიზარდა. თუმცა 8 თვის შედეგებით, განსაკუთრებით თვალშისაცემი კორპორატიული სესხების პორტფელის შემცირებაა. აგვისტოს მონაცემებით ჯამური საკრედიტო პორტფელი ბანკთაშორისი კრედიტების გარეშე, წლის ბოლოსთან შედარებით 0.28%-ით არის გაზრდილი.

 

აგვისტო-22

ივლისი-21

 

+/- წინა თვესთან

2021

+/- წლის ბოლოსთან

აგვისტო-21

+/- თვე წინა წლის თვესთან

საკრედიტო პორტფელი

43,204,359,580

42,074,356,567

2.69%

43,082,611,456

0.28%

40,074,991,485

7.81%

კორპორატიული სესხები

13,178,524,109

12,883,991,010

2.29%

14,631,918,946

-9.93%

13,560,416,652

-2.82%

SME სესხები

12,067,333,384

11,707,274,429

3.08%

11,500,948,566

4.92%

10,787,605,144

11.86%

საცალო სესხები

17,962,478,668

17,483,091,128

2.74%

16,949,743,944

5.97%

15,726,969,689

14.21%

 

წლის დასაწყისიდან საცალო სესხების წილი ჯამურ პორტფელში გაიზარდა. საცალო და SME სესხების წილი ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას, ხოლო კორპორატიული სესხების წილი აგვისტოში ნაჩვენები შედეგების მიხედვით პორტფელში შემცირებულია.

 

წილი მთლიან პორტფელში

2019

2020

2021

Iკვ, 22

IIკვ, 22

ივლისი, 22

აგვისტო, 22

სექტემბერი, 22

კორპორატიული სესხები

34.31%

34.68%

33.96%

32.59%

32.28%

30.62%

30.50%

 

SME სესხები

25.44%

26.13%

26.70%

27.42%

27.42%

27.83%

27.93%

 

საცალო სესხები

40.25%

39.19%

39.34%

39.99%

40.29%

41.55%

41.58%

 

 

დეპოზიტები

ჯამური დეპოზიტების მოცულობა აგვოსტოში წინა თვესთან შედარებით 7,59%-ით გაიზარდა. წლის დასაწყისიდან ზრდა 13,70%-ს შეადგენს.

2022 წლის აგვისტოში მთლიანი დეპოზიტების დოლარიზაციის მაჩვენებელი 59.15%-მდე გაიზარდა.

 

 

აგვისტო-22

ივლისი-21

+/- წინა თვესთან

2021

+/- წლის ბოლოსთან

ივლისი-21

+/- თვე წინა წლის თვესთან

მთლიანი დეპოზიტები

43,204,020,569

40,155,817,790

7.59%

37,999,237,523

13.70%

36,241,979,561

19.21%

არასაბანკო დეპოზიტები

41,760,247,517

38,764,516,403

7.73%

37,185,209,964

12.30%

35,382,977,151

18.02%

იურ.პირების დეპოზიტები

19,616,148,628

18,181,661,163

7.89%

16,976,720,940

15.55%

16,080,687,372

21.99%

ფიზ.პირების დეპოზიტები

22,144,098,889

20,582,855,240

7.59%

20,208,489,024

9.58%

19,302,289,779

14.72%

 

 

 

 

საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე

 

საპროცენტო განაკვეთის ზრდა სისტემაში კვლავ აქტუალური საკითხია. აგვისტოში განაკვეთები კვლავ გაიზარდა. ზრდა შეეხო ყველა პორტფელს საცალო სესხების გარდა. განაკვეთის შემცირება წელს საქართველოში მოსალოდნელი არ არის,რადგან ინფლაციის მაჩვენებელი კვლავ მაღალია.

საპროცენტო განაკვეთი

2019

2020

2021

Iკვ, 22

IIკვ, 22

ივლისი, 22

აგვისტო, 22

სექტემბერი, 22

საკრედიტო პორტფელი

10.63%

10.22%

10.88%

10.92%

11.26%

11.55%

11.56%

 

კორპორატიული სესხები

8.71%

8.42%

9.14%

9.15%

9.45%

9.75%

9.81%

 

სესხები SME ბიზნესზე

9.91%

9.34%

9.90%

10.06%

10.42%

10.63%

10.64%

 

საცალო სესხები

12.72%

12.39%

12.81%

12.98%

13.23%

13.44%

13.41%