რადიო იმედი - მთავრობის ახალი ინიციატივა ვალების განულებასთან დაკავშირებით
რადიო იმედი - მთავრობის ახალი ინიციატივა ვალების განულებასთან დაკავშირებით
ინფორმაცია წაშლილია ან არააქტიური