სამუშაო შეხვედრა კომერციული ბანკების იურიდიული დეპარტამენტების წარმომადგენლებთან
სამუშაო შეხვედრა კომერციული ბანკების იურიდიული დეპარტამენტების წარმომადგენლებთან
სამუშაო შეხვედრა კომერციული ბანკების იურიდიული დეპარტამენტების წარმომადგენლებთანუკან
სამუშაო შეხვედრა კომერციული ბანკების იურიდიული დეპარტამენტების წარმომადგენლებთან

საქართველოს საბანკო ასოციაციის ოფისში შედგა სამუშაო შეხვედრა კომერციული ბანკების იურიდიული დეპარტამენტების წარმომადგენლებთან. განხილვის საგანს წარმოადგენდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული ბანკების რეზოლუციისა და გაჯანსაღების ჩარჩოს ფარგლებში გასათვალისწინებელი შენიშვნების და რეკომენდაციების შეჯერება და ჩარჩოს ავტორებთან გავლა.
განხილვის პროცესს ასევე შემოუერთდა საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმოამდგენლობა.

საგნობრივი განხილვა შეეხო დოკუმენტში შესატან ცლილებებს და გამოიკვეთა მხარეთა პოზიციები დოკუმენტის სამომავლო სახესთან დაკავშირებით. მხარეები შეთანხმდნენ დასმული საკითხების წერილობით მიმოცვლაზე და დაგეგმეს შეხვედრა ეროვნული ბანკის ვიცეპრეზიდენტთან.