საქართველოს საბანკო ასოციაციის წევრი ბანკების ვიზიტი საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრში
საქართველოს საბანკო ასოციაციის წევრი ბანკების ვიზიტი საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრში
საქართველოს საბანკო ასოციაციის წევრი ბანკების ვიზიტი საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრშიუკან
საქართველოს საბანკო ასოციაციის წევრი ბანკების ვიზიტი საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრში

2019 წლის 28 მაისს საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო ოპერაციების და ნაღდი ფულის მიმოქცევის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ალექსანდრე ქოჩიაშვილის სახით, საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრში უმასპინძლეს საქართველოს საბანკო ასოციაციის წევრი ბანკების წარმომადგენლებს.

ვიზიტი დაიგეგმა 2018 წლის 13-16 მაისს ქ. თბილისში ჩატარებული "Cash Circle Seminar" (ICCOS)-ფარგლებში და მოიცავდა ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრის მონახულებას, ოპერაციებთან გაცნობას და ფულადი სახსრების ინკასირების საკითხში თანამედროვე მიდგომების პრაქტიკაში რეალიზაციის საკითხებს.

ვიზიტმა საბანკო სექტორის წარმომადგენლების დიდი ყურადღება და მაღალი შეფასება დაიმსახურა.