საბანკო ასოციაციის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა USAID მიერ დაფინანსებული პროექტის
საბანკო ასოციაციის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა USAID მიერ დაფინანსებული პროექტის
საბანკო ასოციაციის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა USAID მიერ დაფინანსებული პროექტის უკან
საბანკო ასოციაციის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა USAID მიერ დაფინანსებული პროექტის

2019 წლის 25 ივნისს საბანკო ასოციაციის წარმომადგენლებმა მიიღეს მონაწილეობა USAID მიერ დაფინანსებული პროექტის "მმართველობა განვითარებისთვის" (G4G) ფარგლებში გამართულ საჯარო დისკუსიაში თემაზე "რეგულირებული შეთანხმება, როგორც გადახდისუუნარო ბიზნესის რეაბილიტაციის გამარტივებული პროცედურა". პროექტის ავტორების მიერ წარმოდგენილი იყო ინგლისის და წამყვანი ევროპული ქვეყნების მრავალწლიანი გამოცდილება, რომლის გათვალისწინება საქართველოს რეალობაში გააადვილებს რეაბილიტაციაში შემსვლელი კომპანიების მხრიდან კრედიტორებთან მოქნილი სქემების დაწესების საშუალებას და თანაბრად სარგებლიანი იქნება როგორც კრედიტებისათვის, ასევე სამეწარმეო საქმიანობაში მარცხგანცდილი კომპანიებისთვის.