შეხვედრა საქართველოს ეროვნულ ბანკში
შეხვედრა საქართველოს ეროვნულ ბანკში
შეხვედრა საქართველოს ეროვნულ ბანკშიუკან
შეხვედრა საქართველოს ეროვნულ ბანკში

2019 წლის 30 ივლისს საქართველოს ეროვნულ ბანკში შედგა შეხვედრა საქართველოს საბანკო ასოციაციას, საბანკო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს, საფინანსო სექტორით დაინტერესებულ მხარეებს, საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებსა და ტვინინგ პროგრამის ხელმძღვანელებს შორის, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაძლებლობების გაძლიერებას საბანკო და საგადახდო მომსახურების სფეროში.
სხდომას ესწრებოდნენ პოლონეთის ეროვნული ბანკის და საფინანსო სამსახურების მაღალი წარმომადგენელი პირები.

ტვინინგ პროგრამის ფარგლებში იგეგმება პერიოდული როგორც ქართული მხარის ასევე პოლონელი სტუმრების ვიზიტები 2020 წლამდე. პროექტი ითვალისწინებს თანამედროვე ევროპული მიღწევების იმპლემენტაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ფარგლებში