გასაუბრება ერთიანი საკასო ცენტრის კვალიფიციური კონსულტანტის შერჩევის მეორე ეტაპზე გასულ კომპანიების წარმომადგენლებთან
გასაუბრება ერთიანი საკასო ცენტრის კვალიფიციური კონსულტანტის შერჩევის მეორე ეტაპზე გასულ კომპანიების წარმომადგენლებთან
გასაუბრება ერთიანი საკასო ცენტრის კვალიფიციური კონსულტანტის შერჩევის მეორე ეტაპზე გასულ კომპანიების წარმომადგენლებთანუკან
გასაუბრება ერთიანი საკასო ცენტრის კვალიფიციური კონსულტანტის შერჩევის მეორე ეტაპზე გასულ კომპანიების წარმომადგენლებთან

31/07 - 02/08/2019 პერიოდში,საქართველოს საბანკო ასოციაციის ფარგლებში შექმნილმა დროებითმა სატენდერო კომისიამ მოახდინა ერთიანი საკასო ცენტრის კვალიფიციური კონსულტანტის შერჩევის მეორე ეტაპზე გასულ კომპანიების წარმომადგენლებთან ონლაინ გასაუბრება.   პირდაპირი ჩართვის პროცესში დაზუსტდა წარმოდგენილ წინადადებათა დეტალები და განისაზღვრა დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც პრეტენდენტმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ უახლოესი 1 კვირის განმავლობაში. კომისიის შემდგომი სხდომა გაიმართება აგვისტოს მეორე კვირის დასაწყისში.