ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით, კომერციულ ბანკებს უცხოურ ვალუტაში მოზიდული სახსრების მინიმალური სარეზერვო ნორმა 5%-ით შეუმცირდება.
ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით, კომერციულ ბანკებს უცხოურ ვალუტაში მოზიდული სახსრების მინიმალური სარეზერვო ნორმა 5%-ით შეუმცირდება.
ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით, კომერციულ ბანკებს უცხოურ ვალუტაში მოზიდული სახსრების მინიმალური სარეზერვო ნორმა 5%-ით შეუმცირდება.უკან
ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით, კომერციულ ბანკებს უცხოურ ვალუტაში მოზიდული სახსრების მინიმალური სარეზერვო ნორმა 5%-ით შეუმცირდება.

როგორ აისახება გაცვლით კურსზე ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება,რომლის თანახმად კომერციულ ბანკებს უცხოურ ვალუტაში მოზიდული სახსრების სარეზერვო ნორმა უმცირდებათ.

"რეზერვის შემცირება გააიაფებს უცხოურ ვალუტაში სესხის მოზიდვას და უფრო მეტ ვალუტას გააჩენს ბაზარზე და ლარზე მოთხოვნას გაზრდის. ეს შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, როგორც ერთ-ერთი ნაბიჯი სხვა ქმედებებთან ერთად - პირველი იყო ინტერვენცია და შემდეგ რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა, რომელიც დადებითად მნიშვნელოვნად უნდა აისახოს როგორც კურსზე, ასევე ინფლაციაში დევალვაციის ასახვის რისკზე." - აცხადებს საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე.