შეხვედრა აზიის ინფრასტურქტურის საინვესტიციო ბანკთან
შეხვედრა აზიის ინფრასტურქტურის საინვესტიციო ბანკთან
შეხვედრა აზიის ინფრასტურქტურის საინვესტიციო ბანკთანუკან
შეხვედრა აზიის ინფრასტურქტურის საინვესტიციო ბანკთან

2019 წლის 7 ოქტომბერს საქართველოს საბანკო ასოციაციის ოფისში შედგა საბანკო სექტორის წარმომადგენლების შეხვედრა აზიის ინფრასტურქტურის საინვესტიციო ბანკთან (www.AIIB.org) - Asian Infrastructure investment bank.

სტუმრებმა საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნეს ბანკის დაარსების ისტორია და სამომავლო გეგმები.
 
ბანკის გეგმებში შედის მოცულობითი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება, როგორც უშუალოდ ასევე სინდიცირებულად. ქართული საბანკო სექტორის წარმომადგენლებმა გამოხატეს მზადყოფნა სამომავლო თანამშრომლობის თაობაზე, როგორც ასოციაციის ფარგლებში, ასევე ორმხრივ ფორმატში სამუშაოდ.