საქართველოს საბანკო ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოწყობილ პრეზენტაციაში
საქართველოს საბანკო ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოწყობილ პრეზენტაციაში
საქართველოს საბანკო ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოწყობილ პრეზენტაციაშიუკან
საქართველოს საბანკო ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოწყობილ პრეზენტაციაში

2019 წლის 5 დეკემბერს საქართველოს საბანკო ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოწყობილ პრეზენტაციაში, სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სისტემის განვითარების სტრატეგია 2020-2023 წლებში.

სტრატეგია დამუშავდა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით.