საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაციაუკან
კიბერთაღლითობა - ე.წ "ფიშინგი"

საქართველოს საბანკო ასოციაცია მოსახლეობას კიბერთაღლითობის საშიშროების შესახებ აფრთხილებს