საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაციაback
Cyberfraud – so called “fishing”

Banking Association of Georgia warns the population about the risks of cyber fraud.