საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაციაუკან
რა საშუალებას აძლევს ბანკებს მინიმალური სარეზერვო კაპიტალის შემცირება

საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე აცხადებს, რომ  აღნიშნული რეზერვის შემცირება იძლევა საშუალებას უცხოურ ვალუტაში უფრო გაიაფდეს სესხების საპროცენტო განაკვეთი და უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ეს ქმედება იყო იმ წინამორბედი ქმედებების შემდგომი ეტაპი, რომელსაც ეროვნული ბანკი და მთავრობა ახორციელებს ლარის არასტაბილურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით.

ამ გადაწყვეტილებამ მოკლევადიან პერიოდში უნდა იმოქმედოს ლარის კურსის დასტაბილურებაზე და შემდგომში არ მისცეს საშუალება, რომ ლარის დევალვაცია აისახოს ინფლაციაში