საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაციაუკან
რა გავლენა ექნება ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას საბანკო სექტორსა და სავალუტო ბაზარზე

საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე მაესტროსთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი რომელიც გამოიყენა ეროვნულმა ბანკმა სხვა ინსტრუმენტებთან ერთად ინფლაციის წნეხის შესამცირებლად.

ეს გადაწყვეტილება ამცირებს თვითღირებულებას სავალუტო მოზიდვაზე და შესაძლებლობას აძლევს ბანკებს, რომ უფრო მეტად გააიაფონ დაკრედიტება უცხოურ ვალუტაში.

 
ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტორიც, რომ დამატებითი სახსრები უჩნდება კომერციულ ბანკს უცხოურ ვალუტაში, რაც დადებითად უნდა აისახოს როგორც კურსის სტაბილურობაზე, ასევე ინფლაციურ წნეხზე.