საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაცია
საქართველოს საბანკო ასოციაციაუკან
ასოციაციების შეხვედრა პრემიერ მინისტრთან

როგორ დაიწყებს მუშაობას 17 ოქტობერს ამოქმედებული ცვლილება უცხოური ვალუტით მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის 5%-ით შემცირების შესახებ

BMG-სთან სტუმრად საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი ალექსანდრე ძნელაძე